ΤΟ Δ.Σ

Πρόεδρος :                                Δημήτρης Στεφανίδης

Αντιπρόεδρος :                         Αθανασία Μπάκα

Γενικός Γραμματέας :             Δημήτρης Μουγάκος

Ταμίας :                         Αφροδίτη Διαμαντοπούλου

Μέλος :                                      Βασιλική Στεφανίδου