Ο ΦΟΡΕΑΣ

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑμεΑ «Παναγία Ευαγγελίστρια» , ιδρύθηκε από μια ομάδα γονέων ατόμων με αναπηρία το 2009, βλέποντας ότι στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τομέα Αττικής δεν υπήρχε κάτι που να ασχολείται με την κατηγορία ΑμεΑ συμπολιτών μας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.) και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από γονείς, συγγενείς και φίλους Ατόμων με Αναπηρία. Αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 2084/2010. Σκοπός του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑμεΑ «Παναγία Ευαγγελίστρια» βάση του καταστατικού του, είναι η μέριμνα για την προστασία, περίθαλψη, διαπαιδαγώγηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση ως αποκατάσταση, κοινωνική προσαρμογή και ενασχόληση περί τα αθλητικά εφόρου ζωής, ατόμων με αναπηρία και κυρίως ατόμων με νοητική υστέρηση (ΑΜΝΥ), αμφοτέρων φύλων.