ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο βασικός τομέας δράσης της εργοθεραπείας είναι η λειτουργικότητα του ατόμου.

Στο Κ.Δ.Α.Π.ΜΕΑ χρησιμοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας των συμμετεχόντων. Κάποιες από αυτές είναι:

  • Ομάδες εκφραστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων μέσω δημιουργικών κατασκευών και επιτραπέζιων παιχνιδιών
  • Ομάδες αγωγής στην κοινότητα
  • Ομάδες εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω υποστηρικτικής τεχνολογίας
  • Ομάδες εκπαίδευσης στην ατομική υγιεινή και αυτοεξυπηρέτηση
  • Ομάδες κοινωνικοποίησης

Στόχος όλων των παραπάνω ομάδων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των απαραίτητων προσωπικών και ατομικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Μέσα από  αυτές τις ομάδες τους παρέχεται και η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα κοινωνικό και φιλικό δίκτυο, το οποίο θα τους προσφέρει το αίσθημα του ανήκειν και θα βοηθήσει στην ομαλή και ευχάριστη συνύπαρξή τους στην κοινωνία.