ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Το ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης «Παναγία Ευαγγελίστρια», σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), κατασκεύασε τον 1ο Τοίχο Αναρρίχησης για ΑμεΑ ύψους 10 μέτρων, στον χώρο του ΚΔΑΠ, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, τόσο των ωφελουμένων όσο και του κατάλληλα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού.

Ο Τοίχος Αναρρίχησης προσφέρει στους ωφελουμένους, χαρά, δράση, τους απαλλάσσει από τυχόν υπάρχουσες φοβίες ενώ παράλληλα γυμνάζει όλο το σώμα και αναπτύσσει τις αντίστοιχες πνευματικές ικανότητες, όπως αυτήν της προσαρμογής, της αυτοπεποίθησης, της υπομονής καθώς και του συντονισμού των κινήσεων.