ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα πραγματοποιείται στο χώρο του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης «Παναγία  Ευαγγελίστρια» πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης όπου πέντε (5) από τους ωφελουμένους  μας , με τη διακριτική παρουσία δύο (2) εργαζομένων, διανυκτερεύουν στο δωμάτιο με τα κρεβάτια που διαθέτουμε , μαγειρεύουν, τρώνε, βγαίνουν βόλτες , κάνουν ψώνια και συνδιαλέγονται με  την ευρύτερη  κοινωνία των νοτίων και όχι μόνο  προαστίων.