ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια καινοτόμα μορφή παρέμβασης που αφορά όλους μας και η οποία έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση της υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της χρήσης της μουσικής. Είναι μια συνάντηση τέχνης και επιστήμης, που λειτουργεί ως “φάρμακο” και “γλώσσα” της ψυχής από τα αρχαία χρόνια. Βάσει πολυετών ερευνών, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των επικοινωνιακών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανακούφιση από πόνους κ.ά. Για τη συμμετοχή σε συνεδρίες μουσικοθεραπείας ΔΕΝ είναι απαραίτητες οι μουσικές γνώσεις. Η διαδραστική θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στην αυθόρμητη παραγωγή μουσικής μέσω των μουσικών οργάνων, της φωνής και του σώματος.

Ακόμη, πρέπει να τονίσουμε ότι στη Μουσικοθεραπεία η απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων ΔΕΝ είναι ο κύριος στόχος. Η χρήση της μουσικής αποσκοπεί στο να συναντήσει τις θεραπευτικές ανάγκες του ατόμου και να ξεπεράσει τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Κατά τη διάρκεια των μουσικοθεραπευτικών συνεδριών, όπου θέτονται συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου επαγγελματία μουσικοθεραπευτή με εγκεκριμένες προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο αντικείμενο, ο θεραπευόμενος (ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, κοινωνικού/πολιτιστικού υπόβαθρου) αντιλαμβάνεται σταδιακά την ταυτότητά του και ενδυναμώνει την πρωτοβουλία για επικοινωνία στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Σχετικά με παιδιά και ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η μουσικοθεραπεία έχει επίσης αποδείξει σημαντικά οφέλη κυρίως σε περιστατικά ατόμων με αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές και θέματα κοινωνικοποίησης.

Με λίγα λόγια, στη μουσικοθεραπεία, η μουσική είναι το θεραπευτικό εργαλείο, που μας βοηθά στο να ζήσουμε το παρόν, να “ακούσουμε” τον εσωτερικό μας κόσμο, να έρθουμε σε άμεση επαφή με τα συναισθήματά μας και να συνδεθούμε με τον άλλον, παράγοντας οι ίδιοι ήχους και αφήνοντας τη φωνή και το σώμα μας ελεύθερα.